Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 67 ครบชุด

Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 66 ครบชุด เหมาะสำหรับผู้มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ไม่มีพื้นฐานบางรายวิชา ต้องการพิชิตภาค ก. ให้ผ่านในครั้งเดียว ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

ข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ ออกอะไรบ้าง? พร้อมเทคนิคการแทนค่า แม้จำสูตรไม่ได้ก็ทำข้อสอบได้

ถ้าจำสูตรได้ก็หาคำตอบตามสูตร แต่ถ้าข้อไหนที่หาคำตอบไม่ได้ ให้ใช้หลักการ “แทนค่า” เพราะใน 4 ตัวเลือกจะมีข้อถูกอยู่แล้ว

ความหมายของการสอบ ภาค ก.

ผู้เขียนเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่ผู้สอบไม่สนใจอ่านหนังสือ ก็เพราะเกิดความสงสัยว่าสอบแล้วนำไปใช้อย่างไร

ความรู้ในการสอบภาค ก. นำไปใช้ในงานราชการได้อย่างไร

ไขข้อข้องใจ ผู้ที่กำลังเตรียมสอบ หรือสอบผ่านแล้ว อาจสงสัยว่าความรู้ที่ได้จากการสอบภาค ก. สามารถนำไปใช้ในการทำงานราชการอย่างไร

อนุกรมมีกี่ประเภท พร้อมเจาะ 5 รูปแบบที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ ภาค ก.

วางแผนก่อนไปสอบ ก.พ. ต้องรู้ อนุกรม กพ มีกี่ประเภท และรูปแบบใด ที่สำนักงาน ก.พ. ชอบนำมาออก เพื่อให้เราเก็บคะแนนได้ครบทุกข้อ

1 2