เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ


โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่จะได้รับก่อนสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าลูกค้าเข้าใจรายละเอียด ยอมรับเงื่อนไข และยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว
ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหานอกบทเรียน ชุดติวนี้ไม่ใช่การติวสดหรือติวกลุ่ม โอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกรายการที่สั่งได้ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

Flash drive มีปัญหา สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ฟรี ภายใน 3 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับ หากเกินกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนฟรี

*ลูกค้าเก่าโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือกชุดติวที่เหมาะสม

*ราคา โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับสินค้าอื่น

เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ร้านกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า