สั่งซื้อหนังสือ

โปรดเลือกประเภทหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ
ที่อยู่ในการจัดส่ง*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์* เบอร์โทรศัพท์*
หลังจากกดส่งข้อมูลการโอนเงินแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปที่อีเมล์โปรดดูในกล่อง spam หรือ อีเมล์ขยะ (Junk Mail) ของท่าน!
หลังจากกด ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ให้ท่านทำการชำระเงิน และแจ้งผลที่เมนู "แจ้งผลการโอนเงิน" หรือช่องทางที่สะดวกอาทิ Line, facebook
**หากท่านกด "ยืนยันการสั่งซื้อ" หมายถึงท่านได้รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขที่แจ้งแล้ว


Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด