แจ้งผลการโอนเงิน

โปรดเลือกหนังสือที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ และให้คลิกเครื่องหมายถูกที่หน้ารายการแล้วกรอกข้อมูล


เวลาที่ทำการโอน
ชั่วโมง
นาที


วันที่ (*)
เดือน (*)
ปี (*)
แนบไฟล์ :(ถ้ามีจะทำให้การตรวจสอบและส่งสินค้าเร็วขึ้น)

หลังจากกดส่งข้อมูลการโอนเงินแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปที่อีเมล์โปรดดูในกล่อง spam หรือ อีเมล์ขยะ (Junk Mail) ของท่าน!


Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด