แจ้งผลการโอนเงิน

เราสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อของท่านได้อย่างถูกต้อง ตามจำนวนเงินที่โอนมา โปรดใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน.


เวลาที่ทำการโอน
ชั่วโมง
นาที


วันที่ (*)
เดือน (*)
ปี (*)
แนบไฟล์ :(ถ้ามีจะทำให้การตรวจสอบและส่งสินค้าเร็วขึ้น)

หลังจากกดส่งข้อมูลการโอนเงินแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลการแจ้งโอนไปที่อีเมล์ของท่านโปรดดูในกล่อง spam หรือ อีเมล์ขยะ (Junk Mail) ของท่านด้วย!


Copyright © 2017. All rights reserved.
WordPress Image Lightbox