แจ้งผลการโอนเงิน

  โปรดเลือกรายการที่ได้ทำการโอนชำระ*

  วันที่โอนชำระ* (เช่น 9 ม.ค. 2566)

  เวลาที่โอนชำระ* (เช่น 09.46)

  จำนวนเงิน*

  หลักฐานการชำระเงิน(ถ้ามี)

  ชื่อ-สกุล*

  เบอร์โทรศัพท์*

  อีเมล*

  ที่อยู่ในการจัดส่ง*