แจ้งผลการโอนเงิน

โปรดเลือกหนังสือที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ และให้คลิกเครื่องหมายถูกที่หน้ารายการแล้วกรอกข้อมูล
ที่อยู่ในการจัดส่ง*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์* เบอร์โทรศัพท์*
จำนวนเงินที่โอน*
โอนจากธนาคาร*
สาขา/NO./Location*
*กรณีโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม กรุณาใส่เป็นหมายเลขอ้างอิงแทน ดังนี้ : ธนาคารกรุงเทพ กรุณากรอกหมายเลขที่อยู่ในช่อง NO.ธนาคารกรุงไทย/กสิกรไทย/กรุงศรีอยุธยา และไทยพาณิชย์กรุณากรอกหมายเลขที่อยู่ในช่อง Location

วันที่ทำการโอน*
เดือน*
ปี*
ชั่วโมง*
นาที*
แนบไฟล์ :(ถ้ามีจะทำให้การตรวจสอบและส่งสินค้าเร็วขึ้น)
หลังจากกดส่งข้อมูลการโอนเงินแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปที่อีเมล์ขยะ (Junk Mail) ของท่าน!