แจ้งผลการโอนเงิน

  โปรดเลือกหนังสือที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ และให้คลิกเครื่องหมายถูกที่หน้ารายการแล้วกรอกข้อมูล.

  วันที่โอนชำระ* (เช่น 1 พ.ย. 2564)
  เวลาที่โอนชำระ* (เช่น 09.46)
  จำนวนเงิน*
  หลักฐานการชำระเงิน(ถ้ามี)
  ชื่อ-สกุล*
  เบอร์โทรศัพท์*
  อีเมล*
  ที่อยู่ในการจัดส่ง*