fbpx

หน้าแรก

DVD & หนังสือ ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด

หนังสือความรู้ความสามารถทั่วไป แต่งจากผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ
จะมีสักกี่คนในประเทศที่สอบผ่านทั้ง 3 ระดับ และจะมีหนังสือสอบ กพ สักกี่เล่ม ที่เขียนจากประสบการณ์จริง! ติดต่อ Line ID :@book1064

การสั่งซื้อหนังสือ สะดวกช่องทางไหน เลือกได้เลย!

หนังสือภาคความรู้ความสามารถทั่วไปนี้เหมาะกับใคร

สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.

หนังสือและ DVD เหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ในเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่าถ้าสอบระดับที่ต่างกัน แนวคำตามจุดไหนที่เหมือนกัน และจุดไหนที่ต่างกัน

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป

หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบ กพ ทั่วไป

ตามหลักเกณฑ์ใหม่

ครบหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. ปี 2563 มี 4 หัวข้อ ได้แก่ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี, คณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ

ชุดติว & หนังสือ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ กพ ทั้งหมด

* จัดส่งฟรี ทุกรายการสั่งซื้อ *

กลุ่ม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี


กลุ่ม วิชาความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และอังกฤษ


โปรโมชั่น! เมื่อซื้อทั้ง 2 กลุ่ม [Hot]


Feedback : ผู้สอบผ่าน

ติวโดยติวเตอร์ certified 3 ใบ

ติวเตอร์ สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ คือระดับ 1 (ปวช.) ระดับ 2 (ปวส.) และระดับ 3 (ปริญญาตรี) ได้ค้นพบสิ่งที่จะทำให้ผู้เข้าสอบ สอบผ่านภาค ก.ได้นั้น มีหลักที่ง่ายนิดเดียว คือ อย่าจำข้อสอบ ให้จำ “แนวคิด” หรือ “วิธีคิด”
ว.วิชาการ

ความสำเร็จไม่เคยรอคอยใคร

ถ้าอยากสำเร็จ คุณต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่… อย่ารีรอ!