หน้าแรก

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. 63 ตามหลักเกณฑ์ใหม่ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด


หนังสือความรู้ความสามารถทั่วไป แต่งโดยผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ จะมีสักกี่คนในประเทศที่สอบผ่านทั้ง 3 ระดับ และจะมีหนังสือสอบ กพ สักกี่เล่ม ที่แต่งจากประสบการณ์จริง! ติดต่อ Line ID : book1064

หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.

ชุด G5 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2 เล่ม

คู่มือ 2 เล่ม วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ ราคา 890.-

คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. 63

เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ จำนวน 600 ข้อ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ ก.พ. กำหนด
หนังสือ ราคา 490.-

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. เหมาะกับใคร


สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.

ชุดติว & หนังสือเหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ในเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่าถ้าสอบระดับที่ต่างกัน แนวคำตามจุดไหนที่เหมือนกัน และจุดไหนที่ต่างกัน

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป

หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบ กพ ทั่วไป

ตามหลักเกณฑ์ใหม่

ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. ปี 2563 มี 4 หัวข้อ ได้แก่ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี, คณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ

ติวโดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ

หนังสือหมด เริ่มจำหน่ายอีกครั้งภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. 2564