หน้าแรก

เราส่งติวเตอร์ไปดูแนวข้อสอบ กพ จริงทุกปี
เปิดเผยทั้งหมดใน DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ., คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

ทั้งหมดที่คุณควรจะได้รู้ก่อนไปสอบ สอนเฉพาะหลักการ (principle) ข้อสอบจะมารูปแบบไหน เพียงรู้หลักการทำได้หมด!

  เรียนที่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้
- ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ไม่ต้องรอติวเสาร์อาทิตย์ สำหรับผู้มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเองแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

  เฉพาะวิชาที่ ก.พ. ออกข้อสอบ
- สอบไม่ผ่านเพราะไปมัวอ่านในสิ่งที่ ก.พ. ไม่ออกข้อสอบ โฟกัสให้เลย 13 วิชาที่ ก.พ. ออกข้อสอบเท่านั้น

  ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ
- หยุดจิตนาการเสียทีว่าข้อสอบจะออกอย่างไร ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด ทดสอบตัวเองก่อนดูชุดติว

ชีท แนวข้อสอบ กพ 61

"ขอบคุณชุดติว ว.วิชาการ มากๆ ค่ะ สอบครั้งแรก ดู 7 วันสุดท้ายก่อนไปสอบ ผ่านแล้วค่ะ"

Wilaiwan ผู้สอบผ่าน ก.พ. 61

FB: Wilaiwan Punsiri
ผู้สอบผ่าน ก.พ. ปี 2561, ปริญาตรี

อยากดูผู้สอบผ่าน ก.พ. อีกไหม? คลิกได้เลย.

วิชาที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ กพ 5 ปี ย้อนหลัง (2557-2561) จำนวน 85 ข้อ ใน 13 รายวิชาดังนี้

อนุกรม

อนุกรมเป็นการวัดเชาว์ปัญญาด้านตัวเลขโดยจะตัวเลขเรียงต่อกันเป็นชุด โจทย์ต้องการให้เราหาตัวเลขในชุดสุดต่อไป เช่น 2 4 6 8 10 ... คำตอบตัดถัดไปคือ 12 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 2) และที่สำคัญสำนักงาน ก.พ. จะไม่ออกข้อสอบอนุกรมในรูปแบบ “อนุกรมสัมพันธ์” เหมือนการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ที่ต้องบอกว่าเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานเพราะข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะไม่ออกยากเหมือนที่เราเรียนมา (บางคนเรียน แคลคูลัส) ไม่ว่าจะสอบระดับไหนก็ตาม ข้อสอบ กพ จะออกในระดับมัธยมเท่านั้น เช่น 1. ร้อยละ จำนวนเงิน 2. ความเร็ว ระยะทาง เวลา 3. บัญญัติไตรยางศ์หรืออัตราส่วน 4. คณิตศาสตร์เหตุผลหรือการแทนค่าอย่างง่าย 5. หลักคณิตศาสตร์ 6. คณิตอย่างง่าย เช่น นับสัตว์,เลขจำนวนมาก-น้อย ฯลฯ

โอเปอร์เรต

โอเปอร์เรต (Operate) เป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา 3 ชุด โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง) ซึ่งมีวิธีไม่จำกัด แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีหลักการหาที่เหมือนกันทั้ง 3 ชุด เช่น 2*2 = 6 กับ 1*5 = 26 มาจากเลขตัวหน้า + เลขตัวหลังยกกำลัง 2 เป็นต้น แล้วให้นำหลักการหาแบบเดียวกันนี้ไปหาคำตอบในข้อนั้น

สดมภ์

การวิเคราะห์ข้อมูลสดมภ์ ข้อสอบจะเป็นตารางทางคณิตศาสตร์มาให้ 3 คอลัมน์ (ซ้าย กลาง ขวา) โดยให้เราเปรียบเทียบค่าในสดมภ์ด้านซ้ายกับสดมภ์ตรงกลาง ว่าสดมภ์ไหนมีค่า มากกว่า, น้อยกว่า หรือเท่ากัน ซึ่งค่าในสดมภ์ขวามือจะเป็นขอมูลเสริมหรือเงื่อนไขซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้ หลังจากเราทราบค่าก็นำข้อมูลมาสรุปเพื่อหาคำตอบตามคำสั่งที่โจทย์กำหนดให้

อุปมาอุปไมย

คือการเปรียบเทียบคำที่ให้มา โดยให้มีความสัมพันธ์กับคำตอบจากตัวเลือก อุปมาอุปไมยไม่มีหลักการหาที่ตายตัว แต่ต้องดูคำตอบจาก 4 ตัวเลือกประกอบ จึงจะสามารถให้เหตุผลได้ถูกต้องแม่นยำ การจะทำ แนวข้อสอบ กพ ได้อย่างถูกต้องนั้นควรให้เหตุผลมากกว่า 1 เหตุผลขึ้นไป และสำคัญก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เข้าสอบแต่ละคนด้วย

ตารางข้อมูล

ข้อสอบตารางข้อมูลในการสอบ ก.พ. นั้น จะมีตารางข้อมูลมาให้ เช่น ข้อมูลการส่งออกสินค้า, ข้อมูลการจ้างงาน, ข้อมูลจำนวนผู้จบการศึกษา เป็นต้น ข้อสอบตารางหรือกราฟ จะถาม 3 รูปแบบเท่านั้น คือ ถามร้อยละ, ถามอัตราส่วน, และถามความเข้าใจภาพรวมของตางรางทั้งหมด ซึ่งข้อสอบจะมีตัวเลขหลักหมื่น แสน และล้าน ให้เรายุบตัวเลขให้เหลือ 2 ตัว หรือ 3 ตัว ก่อนทำข้อสอบ จะทำให้ได้คำตอบเร็วขึ้น

เงื่อนไขสัญลักษณ์

เป็นการสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง โดยข้อสอบจะประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และเครื่องหมาย มากกว่า,น้อยกว่า,เท่ากับ, ไม่เท่ากับ และบางครั้งตัวอักษร A-Z อาจจะมีตัวคูณหรือหารร่วมด้วยก็ได้ เช่น 2A < B < D > F = O โดยคำถามจะถามหาเหตุผลจากตัวอักษร 2 ตัว เช่น B < O (บีน้อยกว่าโอใช่หรือไม่) เราต้องหาว่า B น้อยกว่า O หรือไม่ หรือมากกว่า หรือเท่ากัน หรือเป็นไปได้ทั้งมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน แล้วตอบคำถาม ซึ่งในการสอบระดับ 1,2 จะถามเงื่อนไขเดียว ระดับ 3,4 ในหนึ่งข้อจะถามสองเงื่อนไข

เงื่อนไขทางภาษา

จัดอยู่ในการสรุปเหตุผลเหมือนกันกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ แต่เงื่อนไขทางภาษาจะสรุปเหตุผลจากบทความ โดยข้อสอบจะให้บทความพร้อมด้วยเงื่อนไขมา เราต้องทำสรุปเหตุผลจากบทความและเงื่อนไขก่อน เวลาทำข้อสอบต้องดูจากบทความถ้าพอที่จะทำเป็นตารางได้ก็ให้ทำเป็นตาราง หรือทำเป็นเส้นแบ่ง โดยให้วาดตารางไว้ที่ว่างในหน้ากระดาษคำถาม โดยการสร้างตารางให้นับช่องจากคำนาม เช่น ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ แล้วออกแบบตาราง จึงจะสามารถตอบคำถามได้

ตรรกศาสตร์

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการให้เหตุผล ตรรกศาสตร์ที่ออก ข้อสอบ กพ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. ตรรกศาสตร์แบบธรรมดา เช่น ถ้าวันนี้แดดออกแล้วฉันจะไปดูหนัง - วันนี้ฉันไม่ไปดูหนัง, ธนาธรจะสอบได้ถ้าตั้งอ่านหนังสือ - ธนาธรสอบได้ เป็นต้น รูปแบบที่ 2. ตรรกศาสตร์แบบสอดคล้อง, ไม่สอดคล้อง เช่น ถ้าขยันอ่านแล้วจะสอบได้ ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด เป็นต้น อีกรูปแบบก็จะมีคำถามมาให้แล้วถามว่า ข้อความข้างต้นไม่สอดคล้องกับข้อใด

การเรียงประโยค

การเรียงประโยคในภาษาไทย จากการไปดู แนวข้อสอบ กพ ทุกปี รูปแบบที่มักนำมาออกข้อสอบจากทั้งหมด 2 รูปแบบในวิชานี้ คือ ถามแบบ ข้อความใดอยู่ในลำดับที่... (ลำดับที่ถามจะเป็น 1-4 เพราะมี 4 ตัวเลือก) ซึ่งข้อสอบจะตัดประโยคเป็น 4 ตอน แล้วนำไปทำเป็นตัวเลือก 1-4 วางสลับที่กัน ในการทำข้อสอบเราต้องเรียงประโยคให้สมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถตอบคำถามได้ว่าโจทย์ถามข้อความลำดับใด ส่วนอีกรูปแบบคือในตัวเลือกจะกำหนดการเรียงมาให้เลย เช่น เรียงแบบ 4-1-3-2 หรือ 2-4-1-3 เราก็สามารถเลือกตอบได้เลย แต่ก็ต้องเรียงประโยคให้สมบูรณ์อยู่ดี ปัจจุบันชอบออกแบบแรกตามที่นำเสนอมากกว่า

การแต่งประโยค

มี 2 รูปแบบ คือให้หาคำตอบเป็นรายข้อ กับแบบขีดเส้นใต้ การแต่งประโยค ปัจจุบันจากสถิติ 4 ปีย้อนหลังชอบออกแบบขีดเส้นใต้ โดยคำที่ขีดเส้นใต้จะมีตัวอักษร ก. ข. ค. กำกับไว้ เราต้องพิจารณาข้อสอบกับคำสั่ง อย่างถ้าคำที่ขีดเส้นใต้ ก. ข. ค. ถูกต้องตามหลักภาษา ให้เราฝนกระดาษคำตอบข้อที่ 1 ตามตัวอย่างข้อสอบดังต่อไปนี้ “เมื่อมีคนเกิด หรือ(ก) คนตาย ผู้ทำคลอด หรือ(ข) ผู้รักษาพยาบาลต้องออกหนังสือรับรองการเกิด หรือ(ค) การตายตามแบบพิมพ์ที่กฎหมายกำหนดไว้”

บทความสั้น

ข้อสอบจะให้บทความประมาณ 3-10 บรรทัด พร้อมคำตอบ 4 ตัวเลือก เราต้องคิดเฉพาะเนื้อหาที่บทความให้มาเท่านั้น โดยคำถามที่ชอบออกข้อสอบทุกปีมี ดังนี้ 1. ข้อความกล่าวถึงเรื่องใด 2. ข้อใดคือสาระสำคัญของบทความข้างต้น 3. จากข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร 4. ข้อใดคือความคิดเห็นของผู้เขียน 5. ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร 6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 7. ข้อใดไม่ใช่ความคิดเห็นของผู้เขียน 8. ข้อความต้องการสื่อถึงเรื่องใด เป็นต้น แนะนำเทคนิคสำคัญที่จะทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น คือ ให้อ่านตัวเลือก 1-4 ที่เป็นคำตอบ ก่อนอ่านบทความ ท่านจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นในวิชานี้อย่างน่าประหลาดใจ ลองนำไปใช้ดู

ภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. ได้นำวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาในหลักสูตรการสอบภาค ก. จำนวน 25 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. Conversation (ประโยคสนทนา) 5 ข้อ 2. Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน) 5 ข้อ 3. Structure (โครงสร้างประโยค) 5 ข้อ 4. Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง) 2 บทความๆ ละ 5 ข้อ รวม 10 ข้อ โดยข้อสอบไม่ได้ถามยากจนเกินไป พื้นฐาน สบายๆ

ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า 13 รายวิชาที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ 85 ข้อ
เรารู้เรื่องไหนบ้าง และเรื่องไหนที่ยังไม่รู้

ชีทแนวข้อสอบ กพ เสมือนจริง 85 ข้อ พิเศษสำหรับผู้ซื้อ ชุดติว DVD เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม / ขอรายละเอียดทาง Line
เปิด Line สแกน QR Code เพื่อติดต่อ

Copyright © 2017. All rights reserved.
WordPress Image Lightbox