หน้าแรก

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. 63 ตามหลักเกณฑ์ใหม่ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด


หนังสือความรู้ความสามารถทั่วไป แต่งโดยผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ จะมีสักกี่คนในประเทศที่สอบผ่านทั้ง 3 ระดับ และจะมีหนังสือสอบ กพ สักกี่เล่ม ที่แต่งจากประสบการณ์จริง! ติดต่อ Line ID : book1064

Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 63

ชุดติววิดีโอ

Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 63 ครบชุด

วิดีโอติวรวม 28 ชั่วโมง
หนังสือประกอบการติว 2 เล่ม
คู่มือเตรียมสอบ 2 เล่ม
ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด
ชุด DVD ราคา 2,990.-
ชุด Flash Drive ราคา 2,990.-

หนังสือขายดี Best Seller

ชุด G3 พิชิตกฎหมาย ก.พ. 63

วิดีโอติว 14 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา และคู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. พร้อมแนวข้อสอบ 600 ข้อ
ชุด DVD ราคา 1,730.-
ชุด Flash Drive ราคา 1,920.-

ชุด G5 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2 เล่ม

คู่มือ 2 เล่ม วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ ราคา 890.-
e-book ราคา 690.-

ชุด G2 พิชิกฎหมายและข้อสอบ ก.พ.

วิดีโอติวรวม 28 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ชุด DVD ราคา 2,490.-
ชุด Flash Drive ราคา 2,680.-

กลุ่ม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ชุด G3 พิชิตกฎหมาย ก.พ. 63

วิดีโอติว 14 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา และคู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. พร้อมแนวข้อสอบ 600 ข้อ
ชุด DVD ราคา 1,730.-
ชุด Flash Drive ราคา 1,920.-

คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. 63

เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ จำนวน 600 ข้อ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ ก.พ. กำหนด
หนังสือ ราคา 490.-
e-book ราคา 390.-

แนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. 63

วิดีโอติว 14 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา เหมาะสำหรับผู้อ่านกฎหมายแล้วจับประเด็นไม่ได้
ชุด DVD ราคา 1,290.-
ชุด Flash Drive ราคา 1,480.-

กลุ่ม วิชาความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และอังกฤษ

ชุด G4 พิชิตข้อสอบ ก.พ. 63

วิดีโอติว 14 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ และ คู่มือเตรียมสอบสำหรับฝึกทำข้อสอบ
ชุด DVD ราคา 1,690.-
ชุด Flash Drive ราคา 1,880.-

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2563

เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ แนวคิดที่ท่านจะได้จากผู้แต่งที่หาในหนังสือเล่มไหนไม่มีอีกแล้ว
หนังสือ ราคา 450.-
e-book ราคา 350.-

แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 63

วิดีโอติว 14 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย
ชุด DVD ราคา 1,290.-
ชุด Flash Drive ราคา 1,480.-

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. เหมาะกับใคร


สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.

ชุดติว & หนังสือเหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ในเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่าถ้าสอบระดับที่ต่างกัน แนวคำตามจุดไหนที่เหมือนกัน และจุดไหนที่ต่างกัน

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป

หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบ กพ ทั่วไป

ตามหลักเกณฑ์ใหม่

ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบ ก.พ. ปี 2563 มี 4 หัวข้อ ได้แก่ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี, คณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ

ติวโดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ

หนังสือหมด เริ่มจำหน่ายอีกครั้ง ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564