DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ & คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561

ครบชุดราคา 1,590 บาท

หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561

DVD 2 แผ่น ติว 19 ชั่วโมง

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561

ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย


สั่งซื้อทาง Line สแกน QR Code

แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561
ราคา 1,200 บาท

หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า ดูประกอบกับแผ่นติว DVD ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ ก.พ. สั้นกระชับ นำไปใช้ได้ทันที

สารบัญและตัวอย่าง

DVD 2 แผ่น ติว 19 ชั่วโมง ชัดทุกรายละเอียด แบบเนื้อๆ ไม่มีน้ำ ทุกนาทีที่ได้ดู เหมือนมีติวเตอร์มาอยู่ใกล้ๆ คอยบอกว่าต้องนำหลักการใดเข้าจัดการกับข้อสอบในข้อนี้

หยุดจิตนาการเสียทีว่าข้อสอบจะออกอย่างไร ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด ทดสอบตัวเองก่อนดูชุดติว

สารบัญและตัวอย่าง

Image is not available
ตัวอย่างคลิปการติวในแผ่นดีวีดี
สำนักงาน ก.พ. ข้อสอบออกใหม่ทุกปี แต่ "หลักการ" ยังคงเดิม สัดส่วนการออกข้อสอบเหมือนเดิม เพียงรู้หลักการทำได้ทุกข้อ
Slider
สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ 85 ข้อ
เนื้อหาของเราครบตามหลักสูตร
1. อนุกรม
0 ข้อ
2. คณิตศาสตร์
0 ข้อ
3. โอเปอร์เรต
0 ข้อ
4. สดมภ์
0 ข้อ
5. อุปมา อุปไมย
0 ข้อ
6. ตาราง
0 ข้อ
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
0 ข้อ
8. เงื่อนไขทางภาษา
0 ข้อ
9. ตรรกศาสตร์
0 ข้อ
10. การเรียงประโยค
0 ข้อ
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
0 ข้อ
12. บทความสั้น
0 ข้อ
13. ภาษาอังกฤษ
0 ข้อ
Slider

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561
ราคา 390 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า
ถ่ายทอดประสบการณ์จริงลงบนแผ่นกระดาษ รวบรวมเป็นหนังสือ สรุปเข้ม เนื้อหา กลยุทธ์
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ

Image is not available
Heading layer
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

ความสำเร็จไม่เคยรอคอยใคร

ถ้าอยากสำเร็จ คุณต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่... อย่ารีรอ!