fbpx

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. 63 ตามหลักเกณฑ์ใหม่
ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด

หนังสือความรู้ความสามารถทั่วไป แต่งจากผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ
จะมีสักกี่คนในประเทศที่สอบผ่านทั้ง 3 ระดับ และจะมีหนังสือสอบ กพ สักกี่เล่ม ที่เขียนจากประสบการณ์จริง! ติดต่อ Line ID : book1064

หนังสือภาคความรู้ความสามารถทั่วไปนี้เหมาะกับใคร

ชุดติว & หนังสือ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ กพ ทั้งหมด

* จัดส่งฟรี ทุกรายการสั่งซื้อ *

Feedback : ผู้สอบผ่าน


ติวโดยติวเตอร์ certified 3 ใบ


ติวเตอร์ certified 3 ใบ สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ คือระดับ 1 (ปวช.) ระดับ 2 (ปวส.) และระดับ 3 (ปริญญาตรี) ได้ค้นพบสิ่งที่จะทำให้ผู้เข้าสอบ สอบผ่านภาค ก.ได้นั้น มีหลักที่ง่ายนิดเดียว คือ อย่าจำข้อสอบ ให้จำ “แนวคิด” หรือ “วิธีคิด” เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ข้าราชส่วนท้องถิ่น ,ปลัดอำเภอ ,นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) เป็นผู้ที่สอบได้บรรจุจริง เห็นข้อสอบจริง ทำงานจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ.

ว.วิชาการ

ความสำเร็จไม่เคยรอคอยใคร

ถ้าอยากสำเร็จ คุณต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่… อย่ารีรอ!