รอบส่ง และเงื่อนไขในการจัดส่ง

รอบส่ง และเงื่อนไขในการจัดส่ง


รอบส่ง จันทร์-ศุกร์ โดยจัดส่งถัดจากวันที่โอน เช่น โอนจันทร์ ส่งอังคาร (โอน ศ.-อา. ส่งจันทร์)

ร้านจัดส่งฟรี kerry ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการนับจากวันที่ส่งออก (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ปณ.ems)

สินค้าถึงมือลูกค้าวันไหนขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของขนส่ง แต่ละพื้นที่ใช้เวลาไม่เท่ากัน ทางร้านไม่สามารถกำหนดวันถึงได้ โปรดเผื่อเวลา เผื่อใจ หากเกิดข้อผิดพลาดจากทางขนส่ง

ทางร้านจัดส่งฟรีในครั้งแรกเท่านั้น หากลูกค้าไม่รอรับสินค้า ระบุที่อยู่ เบอร์โทรไม่ชัดเจน สินค้าถูกตีกลับ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งในครั้งต่อไป หรือรับเงินคืนโดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วโปรดตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ภายใน 3 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับ หากเกินกำหนดทางร้านถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว

หากเกิน 5 วันทำการนับจากวันที่ส่งออกแล้วยังไม่ได้รับสินค้า รบกวนรีบแจ้งกลับตามช่องทางที่สั่งซื้อเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ