อนุกรมมีกี่ประเภท พร้อมเจาะ 5 รูปแบบที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ ภาค ก.

อนุกรม หรือ เลขอนุกรม คือะไร

อนุกรม (Number Series) คือการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคำตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย ซึ่งวิธีในการหาอนุกรมจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขนั้นๆ

ข้อสอบอนุกรม มี 2 ประเภท

1.อนุกรมสัมพันธ์

อนุกรมสัมพันธ์

2.อนุกรมที่หาคำตอบตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย

อนุกรมที่หาคำตอบตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย

แล้วประเภทไหนที่ออกข้อสอบ ก.พ. ?

ประเภทที่ 2 ครับ “อนุกรมที่หาคำตอบตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย” เป็นรูปแบบที่ออกข้อสอบ ก.พ. ในปัจจุบัน ดังนั้นเราควรทำความเข้าใจและฝึกทำข้อสอบ เฉพาะรูปแบบนี้เท่านั้น แค่นี้โอกาสสอบผ่านเราก็มีมากขึ้นแล้ว

5 รูปแบบข้อสอบอนุกรมชอบนำมาออก

วิธีคิดในการทำข้อสอบอนุกรมนั้นเมื่อเราเห็นข้อสอบหรือแบบทดสอบต้องคิดหรือลำดับความคิดก่อนเลยว่าเป็นอนุกรมแบบใด ผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบอนุกรมได้เร็วพอเห็นข้อสอบเขาจะมีการไล่ลำดับตั้งแต่ลำดับที่ 1-5 เราควรทำความเข้าใจและจำรูปแบบอนุกรมทั้ง 5 รูปแบบ นี้ให้ได้

1.บวกสะสม

คำถาม : อนุกรมแบบบวกสะสม
คำถาม
วิธีการหาคำตอบ : อนุกรมแบบบวกสะสม
วิธีการหาคำตอบ

2.เลขยกกำลัง

คำถาม : อนุกรมแบบเลขยกกำลัง
คำถาม
วิธีการหาคำตอบ : อนุกรมแบบเลขยกกำลัง
วิธีการหาคำตอบ

3.เศษส่วน

คำถาม : อนุกรมแบบเศษส่วน
คำถาม
วิธีการหาคำตอบ : อนุกรมแบบเศษส่วน
วิธีการหาคำตอบ

4.Spider (ใยแมงมุม)

คำถาม : อนุกรมแบบ Spider (ใยแมงมุม)
คำถาม
วิธีการหาคำตอบ : อนุกรมแบบ Spider (ใยแมงมุม)
วิธีการหาคำตอบ

5.ซับซ้อน

คำถาม : อนุกรมแบบซับซ้อน
คำถาม
วิธีการหาคำตอบ : อนุกรมแบบซับซ้อน
วิธีการหาคำตอบ

ตัวอย่างการติวในชุด Box set วิดีโอติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. ครบเนื้อหาสอบ