บทเรียนออนไลน์ฟรี

ทั่วไป

1. ข้อสอบ กพ ออก 85 ข้อ


ดูวิดีโอจบแล้ว อ่านบทความได้ที่เมนูด้านล่าง

ข้อสอบ ก.พ. ออกข้อสอบจำนวน 85 ข้อ

2. 85 ข้อ ออกอะไรบ้าง
ดูวิดีโอจบแล้ว อ่านบทความได้ที่เมนูด้านล่าง

85 ข้อ ออกอะไรบ้าง

อนุกรม

อนุกรม กพ วิชาที่ใช้สอบ 5 ข้อมีอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ กพ วิชาที่ใช้สอบ 4 ข้อมีอะไรบ้าง

โอเปอร์เรต

โอเปอร์เรต กพ วิชาที่ใช้สอบ 1 ข้อมีอะไรบ้าง