แนวข้อสอบ กพ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2567

ชุดติว & หนังสือ เตรียมสอบภาค ก. 67 ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด

ติวโดยติวเตอร์ผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ จะมีสักกี่คนในประเทศที่สอบผ่านทั้ง 3 ระดับ และจะมีหนังสือสอบภาค ก. สักกี่เล่ม ที่แต่งจากประสบการณ์จริง! ติดต่อ Line ID : book1064


Box set วิดีโอติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. ครบเนื้อหาสอบ

โปรพิเศษเพียง 1990 จัดส่งฟรี จากปกติ 3,180.

ชุดติวสอบ กพ

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

Download ตัวอย่างเนื้อหา .PDF

วิชาภาษาอังกฤษ

Download ตัวอย่างเนื้อหา .PDF

กฎหมาย (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

Download ตัวอย่างเนื้อหา .PDF

สั่งซื้อชุดติว & หนังสือ
สะดวกช่องทางไหน เลือกได้เลย!

ช่องทางที่ 1 สั่งซื้อทางไลน์

ช่องทางที่ 2 สั่งซื้อทางเฟสบุ๊ค

ช่องทางที่ 3 สั่งซื้อทางระบบ

*ลูกค้าเก่าโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือกชุดติวที่เหมาะสม

ตัวอย่างวิดีโอติววิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

ตัวอย่างวิดีโอติววิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างวิดีโอติววิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ดูตัวอย่างฟรี
01:33
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
01:53
1.3 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
00:40
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
01:37
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
3.1 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ดูตัวอย่างฟรี
01:39
3.2 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
01:43
3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
01:01
4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
ดูตัวอย่างฟรี
00:54
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดูตัวอย่างฟรี
01:02
6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
00:51

ชุดติว & หนังสือ สำหรับเตรียมสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานราชการอื่น ที่อิงหลักเกณฑ์การสอบของสำนักงาน ก.พ. นี้ เหมาะกับใคร

สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
ชุดติวและคู่มือเตรียมสอบ เหมาะสำหรับผู้สอบภาค ก. ในระดับ 1, 2 และ 3 (ปวช. ปวส. ป.ตรี) ในเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่าถ้าสอบระดับที่ต่างกัน แนวคำถามจุดไหนที่เหมือนกัน และจุดไหนที่ต่างกัน

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป
ชุดติวและคู่มือเตรียมสอบ ไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้ชุดติวและคู่มือเตรียมสอบของเราต่างจากชุดติวภาค ก. ทั่วไป

ติวโดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ
ชุดติวและคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ติวโดยติวเตอร์ที่สอบผ่าน Certified ภาค ก. ของ ก.พ. 3 ใบ 3 ระดับ

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. 2 เล่ม ครบเนื้อหาสอบ

โปรพิเศษเพียง 880 จัดส่งฟรี จากปกติ 940.-

ชุดหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.

1.เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยละเอียด

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และภาษาอังกฤษ ภายในเล่มมีเนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยละเอียด จำนวน 258 หน้า


2.กฎหมายฉบับเต็ม เน้นข้อความสำคัญ พร้อมข้อสอบ 600 ข้อ

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กฎหมาย พร้อมแนวข้อสอบ 600 ข้อ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ภายในเล่มเป็นกฎหมายฉบับเต็ม ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญ และแนวข้อสอบ 600 ข้อ จำนวน 295 หน้า


สั่งซื้อหนังสือ

*ลูกค้าเก่าโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเลือกชุดติวที่เหมาะสม

Feedback : รีวิวผู้สอบผ่าน

หมวดจำหน่ายแยกตามกลุ่มวิชา

(ซื้อครบชุดราคาโปรจะคุ้มค่า เนื้อหาครบ และราคาถูกกว่า)

*หากลูกค้าต้องการซื้อแยกชุดโปรดติดต่อเราทางไลน์

ความสำเร็จไม่เคยรอคอยใคร

ถ้าอยากสำเร็จ คุณต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่… อย่ารีรอ!

1.สอบ ก.พ. ปีนี้เตรียมตัวอย่างไร

พิเศษสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก หรือเคยสอบมาแล้วแต่สอบไม่ผ่าน

หากเราตั้งคำถามใหม่กับตัวเองว่า การสอบ ก.พ. ออกวิชาอะไรบ้าง อาจทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไป เพราะเราจะได้เตรียมฝึกทำข้อสอบได้ “ตรงประเด็น” จงเจาะขอบเขตการออกข้อสอบให้แคบ ทั้งหมดเราส่งติวเตอร์เข้าไปสอบ เพื่อเก็บข้อมูล ต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องรู้ก่อนไปสอบ 

1. บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

  • เราเรียนจนถึง ป.ตรี, ป.โท แล้วหวังว่า ข้อสอบจะออกตามวิชาต่างๆ ที่เราเรียนมานั้น ไม่ถูกต้องทั้งหมดพอเปิดข้อสอบออกมา ไม่เหมือนกับที่เตรียมตัวไปเลย เพราะข้อสอบ ก.พ. เป็นข้อสอบประยุกต์ บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

2. ข้อสอบใหม่แต่หลักการทำยังเหมือนเดิม

  • สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบใหม่ทุกปี แต่หลักการทำข้อสอบยังเหมือนเดิม นั้นหมายความว่า ถ้าเรารู้วิธีจัดการกับข้อสอบโอกาสที่เราจะสอบผ่านก็มีมาก!

2.อยากสอบผ่านต้องโฟกัสเฉพาะ 10 วิชาที่ออกข้อสอบเท่านั้น

สำนักงาน ก.พ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบภาค ก. ใหม่ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้ละเอียดลงไปอีกจึงแบ่งเป็น 10 วิชาย่อยที่เราต้องสอบทั้งหมด ดังนี้

1.อนุกรม

ข้อสอบ ก.พ. วิชาอนุกรม

วิธีการทำข้อสอบ ให้เราสรุปเหตุผลจากกลุ่มตัวเลขที่โจทย์ให้มา เช่น 1 3 4 8 15 27 … คำตอบตัวถัดไปคือ 50 (หาคำตอบโดยใช้วิธีบวกสะสม) และจากสถิติมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าสำนักงาน ก.พ. จะไม่ออกข้อสอบในรูปแบบอนุกรมสัมพันธ์ ในชุดติว และหนังสือของ ว.วิชาการจึงโฟกัสเฉพาะรูปแบบที่ออกเท่านั้น

2. อุปมาอุปไมย

ข้อสอบ ก.พ. วิชาอุปมาอุปไมย

เป็นการหาข้อสรุปของคำที่กำหนดมาให้ โดยคำถามกับคำตอบต้องมีการสรุปเหตุผลไปในแนวทางเดียวกัน ยังมีหลายคนเข้าใจผิดว่าวิชาอุปมาอุปไมย เป็นวิชาภาษาไทย แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ อุปมาอุปไมยเป็นการสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง จึงจัดอยู่ในหมวด วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

3.คณิตศาสตร์

ข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์

ถ้าบอกว่าคณิตศาสตร์ก็กว้างมาก ไม่รู้จะเป็นเริ่มอ่านตรงไหน สูตรก็มีเป็นร้อยๆ สูตร แต่บอกให้ผู้เตรียมตัวสอบได้สบายใจเลยว่า เป็นการทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียนมา แต่บางครั้งเราอาจจะลืม เช่น ความเร็ว ระยะทาง เวลา, ร้อยละ จำนวนเงิน, บัญญัติไตรยางศ์, อัตราส่วน เป็นต้น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (ตาราง)

ข้อสอบ ก.พ. วิชาการวิเคราะห์ข้อมูล (ตาราง)

ข้อสอบตารางข้อมูลในการสอบนั้น จะมีตารางข้อมูลมาให้ เช่น ข้อมูลการส่งออกสินค้า, ข้อมูลการจ้างงาน, ข้อมูลจำนวนผู้จบการศึกษา เป็นต้น โดยคำถามจะมี 3 รูปแบบ ได้แก่ ถามร้อยละ, ถามอัตราส่วน, และถามความเข้าใจภาพรวมของตางรางทั้งหมด ซึ่งข้อสอบจะมีตัวเลขตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน ก่อนทำการคำนวณให้เรายุบตัวเลขให้เหลือ 2 ตัว หรือ 3 ตัว จะทำให้ได้คำตอบเร็วขึ้น

5.การสรุปความจากสัญญลักษณ์

ข้อสอบ ก.พ. วิชาการสรุปความจากสัญญลักษณ์

การสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง จากตัวอักษร A-Z และเครื่องหมาย มากกว่า,น้อยกว่า,เท่ากับ, ไม่เท่ากับ และบางครั้งตัวอักษร A-Z อาจจะมีตัวคูณหรือหารร่วมด้วย เช่น 2A < B < D > F = O ซึ่งคำถามจะถามหาเหตุผลจากตัวอักษร 2 ตัว เช่น B < O (บีน้อยกว่าโอใช่หรือไม่) เราต้องหาว่า B น้อยกว่า O หรือไม่ แล้วตอบคำถาม

6. การสรุปความจากภาษา

ข้อสอบ ก.พ. วิชาการสรุปความจากสัญญลักษณ์

การสรุปเหตุผลรูปแบบหนึ่ง เหมือนกับการสรุปความจากสัญญลักษณ์ เพียงแต่การสรุปความจากภาษาจะสรุปเหตุผลจากบทความ โดยข้อสอบจะให้บทความพร้อมด้วยเงื่อนไขมา เราต้องทำสรุปเหตุผลจากบทความและเงื่อนไขก่อน โดยให้ออกแบบตารางไว้ที่ว่างของกระดาษคำถาม การสร้างตารางให้นับช่องจากคำนาม เช่น ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ แล้วออกแบบตาราง พอได้ข้อสรุปจึงนำมาตอบคำถาม

7.การเรียงประโยค

ข้อสอบ ก.พ. วิชาการเรียงประโยค

การเรียงประโยคในภาษาไทย รูปแบบที่มักนำมาออกข้อสอบจากทั้งหมด 2 รูปแบบในวิชานี้ คือ ถามแบบ ข้อความใดอยู่ในลำดับที่… (ลำดับที่ถามจะเป็น 1-4 เพราะมี 4 ตัวเลือก) ซึ่งข้อสอบจะตัดประโยคเป็น 4 ตอน แล้วนำไปทำเป็นตัวเลือก 1-4 วางสลับที่กัน ในการทำข้อสอบเราต้องเรียงประโยคให้สมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถตอบคำถามได้ข้อความที่โจทย์ถามอยู่ในลำดับใด

8. บทความสั้น

ข้อสอบ ก.พ. วิชาบทความสั้น

เทคนิคในการทำข้อสอบบทความสั้น ที่ทาง ว.วิชาการ แนะนำมาตลอดก็คือ ให้อ่านคำตอบที่เป็นตัวเลือก 1 – 4 ก่อน แล้วค่อยอ่านบทความ นอกจากจะไม่งงในคำถามแล้ว ท่านจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นในวิชานี้อย่างน่าประหลาดใจ ลองนำไปใช้ดู

9.ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษภายในชุดติว และหนังสือของ ว.วิชาการ เป็นภาษาอังกฤษจากเว็บ กพ โดยตรง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. Conversation (ประโยคสนทนา) 

2. Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน) 

3. Structure (โครงสร้างประโยค) และ 

4. Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง) จำนวน 2 บทความ

10. กฎหมาย

ข้อสอบ ก.พ. วิชากฎหมาย หรือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

การสอบ ก.พ. ปัจจุบันต้องสอบกฎหมายด้วย 6 ฉบับ หรือที่เรียกว่า “วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี” 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม 

4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

3.อยากสอบผ่านแต่ละวิชาต้องทำได้กี่ข้อ

การสอบภาค ก. เราต้องทำข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ โดยการวัดผลจะแยกเป็น 3 กลุ่มรายวิชาดังนี้

รายวิชาข้อสอบ 100 ข้อต้องทำข้อสอบได้กี่ข้อ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 50 ข้อ ต้องได้คะแนน 60% (ถ้าสอบปริญญาโท ต้องได้คะแนน 65%)ข้อ 1-5030 ข้อ
(ปริญญาโท 33 ข้อ)
2. วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ ต้องได้คะแนน 50%ข้อ 51-7513 ข้อ
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 25 ข้อ ต้องได้คะแนน 50%ข้อ 76-10013 ข้อ

4.เรียนกับผู้รู้จริง โดยติวเตอร์ที่สอบผ่าน Certified ภาค ก. 3 ใบ 3 ระดับ

ติวเตอร์สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

ติวเตอร์เห็นข้อสอบจากสนามจริงมาทุกระดับ คุณไม่ได้ดูชุดติวจากนักวิชาการ ที่นั่งอยู่บ้านแล้วมโนเอาว่าข้อสอบออกอะไรอย่างแน่นอน โอกาศพิเศษแบบนี้หายากมาก ที่จะได้เห็นการแต่แผ่ข้อสอบ ก.พ. พร้อมเทคนิคลับในการจัดการกับข้อสอบ ก.พ. ที่จัดทำโดยติวเตอร์ผู้ได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ.

  • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวช. (ระดับ 1)
  • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวส. (ระดับ 2)
  • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี (ระดับ 3)

การทำงาน : ติวเตอร์เป็นผู้ที่สอบบรรจุได้ รับราชการจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่ง

  • ข้าราชส่วนท้องถิ่น
  • นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
  • ปลัดอำเภอ

ความสำเร็จไม่เคยรอคอยใคร

ถ้าอยากสำเร็จ คุณต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่… อย่ารีรอ!

Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 67 ครบชุด

Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 66 ครบชุด เหมาะสำหรับผู้มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ไม่มีพื้นฐานบางรายวิชา ต้องการพิชิตภาค ก. ให้ผ่านในครั้งเดียว ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

ข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ ออกอะไรบ้าง? พร้อมเทคนิคการแทนค่า แม้จำสูตรไม่ได้ก็ทำข้อสอบได้

ถ้าจำสูตรได้ก็หาคำตอบตามสูตร แต่ถ้าข้อไหนที่หาคำตอบไม่ได้ ให้ใช้หลักการ “แทนค่า” เพราะใน 4 ตัวเลือกจะมีข้อถูกอยู่แล้ว

ความหมายของการสอบ ภาค ก.

ผู้เขียนเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่ผู้สอบไม่สนใจอ่านหนังสือ ก็เพราะเกิดความสงสัยว่าสอบแล้วนำไปใช้อย่างไร

ความรู้ในการสอบภาค ก. นำไปใช้ในงานราชการได้อย่างไร

ไขข้อข้องใจ ผู้ที่กำลังเตรียมสอบ หรือสอบผ่านแล้ว อาจสงสัยว่าความรู้ที่ได้จากการสอบภาค ก. สามารถนำไปใช้ในการทำงานราชการอย่างไร

อนุกรมมีกี่ประเภท พร้อมเจาะ 5 รูปแบบที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ ภาค ก.

วางแผนก่อนไปสอบ ก.พ. ต้องรู้ อนุกรม กพ มีกี่ประเภท และรูปแบบใด ที่สำนักงาน ก.พ. ชอบนำมาออก เพื่อให้เราเก็บคะแนนได้ครบทุกข้อ

1 2
ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567