Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 66 ครบชุด

Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 66 ครบชุด เหมาะสำหรับผู้มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ไม่มีพื้นฐานบางรายวิชา ต้องการพิชิตภาค ก. ให้ผ่านในครั้งเดียว ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี