ชุด G4 พิชิตข้อสอบ ก.พ. 64

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 8 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ และ คู่มือเตรียมสอบสำหรับฝึกทำข้อสอบ ราคา 1,690.- จัดส่งฟรี

แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 64

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 8 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ราคา 1,290.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2564

เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ จากติวเตอร์ผู้เข้าห้องสอบจริง ราคา 450.- จัดส่งฟรี