ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 8 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ และ คู่มือเตรียมสอบสำหรับฝึกทำข้อสอบ ราคา 1,690.- จัดส่งฟรี

ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 8 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ราคา 1,290.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ จากติวเตอร์ผู้เข้าห้องสอบจริง ราคา 450.- จัดส่งฟรี