คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ

หนังสือที่สรุปหลักการออกมาเป็นตัวหนังสือผ่านประสบการณ์จริง จากผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ สำหรับผู้ที่ไม่คล่องตัวเลข ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย อ่อนวิชาภาษาอังกฤษ เรามีภาษาอังกฤษจากเว็บ ก.พ. โดยตรง พร้อมเฉลยอย่างละเอียดภายในเล่ม

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ที่ เนื้อหา
ทำไมต้องสอบภาค ก.
ความหมายของการสอบภาค ก.
ความรู้ในการสอบภาค ก. นำไปใช้ในงานราชการได้อย่างไร
1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป
3. โอเปอร์เรต
4. ตาราง
5. อุปมาอุปไมย
6. เงื่อนไขสัญลักษณ์
7. เงื่อนไขทางภาษา
8. สดมภ์
9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
10. ข้อมูลเพียงพอ
11. การเรียงประโยค
12. การใช้คำ
13. บทความสั้น
14. ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

ทำไม? หนังสือเตรียมสอบภาค ก. ของ ว.วิชาการ จึงแตกต่างจากหนังสือเตรียมสอบภาค ก. ทั่วไป

1. สร้างงานเฉพาะ
เพราะว่า… หนังสือแต่งโดยติวเตอร์ที่ไปดูข้อสอบจริงจากสนามสอบ กลั่นจากประสบการณ์จริง สิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบควรได้รู้ ก่อนไปสอบ อยู่ในเล่มนี้แล้ว หนังสือไม่มีจำหน่ายทั่วไป เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ต้องสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บนี้เท่านั้น

2. แต่งโดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ
ติวเตอร์เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ เข้าห้องสอบจริง เห็นข้อสอบจริง

 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวช. (ระดับ 1)
 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวส. (ระดับ 2)
 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี (ระดับ 3)

ติวเตอร์เป็นผู้ที่สอบบรรจุได้ ทำงานจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่ง

 • ข้าราชส่วนท้องถิ่น
 • นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 • ปลัดอำเภอ

Feedback : รีวิวผู้สอบผ่านบางส่วน

รีวิวผู้สอบผ่าน : ไม่ต้องลองผิดลองถูก เพราะถ้าลองแล้วมันผิดเท่ากับเรา “เสียโอกาส” 1 ปี นอกจากเสียโอกาสแล้วสิ่งสำคัญคือ “ความรู้สึก” ไม่มีใครอยากรู้สึกพลาด!

รายละเอียดที่จะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. จำนวน 258 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สั่งซื้อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ราคา 450.- จัดส่งฟรี

  ชื่อ-สกุล*

  เบอร์โทรศัพท์*

  อีเมล์*

  หลังกดยืนยันการสั่งซื้อ จะแสดงบัญชีสำหรับชำระค่าหนังสือ เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งการโอน พร้อมที่อยู่ผู้รับ ให้เรียบร้อย แจ้งโอนเงิน