คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2563

รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ

หนังสือที่สรุปหลักการออกมาเป็นตัวหนังสือผ่านประสบการณ์จริง จากผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ สำหรับผู้ที่ไม่คล่องตัวเลข ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย อ่อนวิชาภาษาอังกฤษ เรามีภาษาอังกฤษจากเว็บ ก.พ. โดยตรง พร้อมเฉลยอย่างละเอียดภายในเล่ม

ที่เนื้อหา
1.อนุกรม
2.คณิตศาสตร์ทั่วไป
3.โอเปอร์เรต
4.ตาราง
5.อุปมาอุปไมย
6.เงื่อนไขสัญลักษณ์
7.เงื่อนไขทางภาษา
8.สดมภ์
9.การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
10.ข้อมูลเพียงพอ
11.การเรียงประโยค
12.การใช้คำ
13.บทความสั้น
14.ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2563

ทำไม? หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ของ ว.วิชาการ จึงแตกต่างจากหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ทั่วไป

1. สร้างงานเฉพาะ
เพราะว่า… หนังสือแต่งโดยติวเตอร์ที่ไปดูข้อสอบจริงจากสนามสอบ กลั่นจากประสบการณ์จริง สิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบควรได้รู้ ก่อนไปสอบ อยู่ในเล่มนี้แล้ว หนังสือไม่มีจำหน่ายทั่วไป เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ต้องสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บนี้เท่านั้น

2. แต่งโดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ
ติวเตอร์เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ เข้าห้องสอบจริง เห็นข้อสอบจริง

  • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวช. (ระดับ 1)
  • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวส. (ระดับ 2)
  • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี (ระดับ 3)

เป็นผู้ที่สอบได้บรรจุจริง ทำงานจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่ง

  • ข้าราชส่วนท้องถิ่น
  • นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
  • ปลัดอำเภอ

ความคิดเห็นบางส่วนจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือไปสอบ

รีวิวผู้สอบผ่าน : ไม่ต้องลองผิดลองถูก เพราะถ้าลองแล้วมันผิดเท่ากับเรา “เสียโอกาส” 1 ปี นอกจากเสียโอกาสแล้วสิ่งสำคัญคือ “ความรู้สึก” ไม่มีใครอยากรู้สึกพลาด!

รายละเอียดที่จะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2563 จำนวน 248 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี

e-book สั่งซื้อและรับรหัสผ่านสำหรับเข้าอ่านออนไลน์ติดต่อทางไลน์เท่านั้น Line ID : book1064

สั่งซื้อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ราคา 450.- จัดส่งฟรี

ขอบคุณที่สนใจสั่งซื้อหนังสือสอบ ก.พ. 63
แต่เนื่องจากหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 กำหนดจำหน่ายในเดือน มกราคม 2564 จึงหยุดจำหน่ายของปี 2563 เพื่อเปิดจำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 ภายในเดือนนี้

หนังสือหมด เริ่มจำหน่ายอีกครั้งภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. 2564