คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2 เล่ม

คู่มือ 2 เล่ม วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ราคา 890.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. 64

เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ จำนวน 600 ข้อ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ ก.พ. กำหนด ราคา 490.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2564

เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ จากติวเตอร์ผู้เข้าห้องสอบจริง ราคา 450.- จัดส่งฟรี