สารบัญ และตัวอย่าง คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.

รูปเล่ม

หนังสือมี ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย)
จำนวน 241 หน้า
เนื้อในใช้กระกาษ 70 แกรม
ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ
ราคา 390 บาท (รวมค่าจัดส่งแบบ EMS)

สารบัญ และตัวอย่าง

book390

สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ 85 ข้อ
เนื้อหาของเราครบตามหลักสูตร
1. อนุกรม
0 ข้อ
2. คณิตศาสตร์
0 ข้อ
3. โอเปอร์เรต
0 ข้อ
4. สดมภ์
0 ข้อ
5. อุปมา อุปไมย
0 ข้อ
6. ตาราง
0 ข้อ
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
0 ข้อ
8. เงื่อนไขทางภาษา
0 ข้อ
9. ตรรกศาสตร์
0 ข้อ
10. การเรียงประโยค
0 ข้อ
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
0 ข้อ
12. บทความสั้น
0 ข้อ
13. ภาษาอังกฤษ
0 ข้อ
Slider