การคัดลอกไฟล์วิดีโอ และแก้ปัญหาในการเปิดแผ่น

1. การคัดลอกไฟล์วิดีโอ

รอเอาไฟล์วิดีโอมาลง

2. การแก้ปัญหาในการเปิดแผ่น หรือดูวิดีโอไม่ได้

1. ตรวจสอบว่าแผ่นมีข้อมูลหรือไม่
2. วิธีเปิดไฟล์วิดีโอ