ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 8 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ และ คู่มือเตรียมสอบสำหรับฝึกทำข้อสอบ ราคา 1,690.- จัดส่งฟรี

ชุด G3 พิชิตกฎหมาย ก.พ. 64

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 12 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา และคู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. พร้อมแนวข้อสอบ 600 ข้อ ราคา 1,730.- จัดส่งฟรี

ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 8 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ราคา 1,290.- จัดส่งฟรี

แนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. 64

วิดีโอติวแฟลชไดร์ฟ 12 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 6 กลุ่มวิชา เหมาะสำหรับผู้อ่านกฎหมายแล้วจับประเด็นไม่ได้ ราคา 1,290.- จัดส่งฟรี