แจ้งผลการโอนเงิน

  โปรดเลือกรายการที่ได้ทำการโอนชำระ*

  วันที่โอนชำระ* (เช่น 1 มิ.ย. 2565)
  เวลาที่โอนชำระ* (เช่น 09.46)
  จำนวนเงิน*
  หลักฐานการชำระเงิน(ถ้ามี)
  ชื่อ-สกุล*
  เบอร์โทรศัพท์*
  อีเมล*
  ที่อยู่ในการจัดส่ง*