รีวิวผู้สอบผ่าน

ผู้สอบผ่านภาค ก. สำนักงาน ก.พ.
ผลสอบภาค ก. สำนักงาน กพ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ผู้สอบผ่าน กพ ผลสอบภาค ก.
รีวิวผู้สอบผ่านภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

ผู้สอบผ่านที่ส่งมาบอกหลังสอบเสร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมามีเยอะมาก คงลงไม่หมด เอาแค่นี่พอนะ 🙂