fbpx

อุปมาอุปไมย

แนวข้อสอบ กพ วิชาอุปมาอุปไมย พร้อมเฉลย โดยเป็นการเปรียบเทียบคำคู่หน้า กับคำคู่หลัง ซึ่งเราต้องให้เหตุผลและพิจารณาคำที่โจทย์ให้มาประกอบกัน