fbpx

การเรียงประโยค

แนวข้อสอบ กพ วิชาการเรียงประโยค พร้อมเฉลย ข้อสอบ ก.พ. จะตัดข้อความจากประโยคสั้นๆ แล้วนำมาแบ่งวรรคออกเป็น 4 วรรค ให้เราเรียงใหม่ โดยข้อสอบจะถามว่า ข้อความใดเป็นลำดับที่…

Scroll to Top