fbpx
แนวข้อสอบ ภาค ก การเรียงประโยค ชุด 1

แนวข้อสอบภาค ก. การเรียงประโยค ชุด 1

0%

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 2-3-4 -1

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 2

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 2-4-3 -1

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 2-1-4 -3

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 4-3-2 -1

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 2-3-4 -1

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 2

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 3-4-1 -2

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 1-2-3 -4

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 3-1-2 -4

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 3-1-4 -2

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1

Correct! Wrong!

เรียงแบบ 2-3-1 -4

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4

Correct! Wrong!

ในวัยหนุ่มฉกรรจ์กวนอูได้พลั้งมือฆ่าปลัดอำเภอและน้าชายตายจนต้องหลบหนีการจับกุม

ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3

Correct! Wrong!

ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ.


 • 1. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4
 • 2. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 2
 • 3. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1
 • 4. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
 • 5. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4
 • 6. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 2
 • 7. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
 • 8. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1
 • 9. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
 • 10. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 1
 • 11. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 4
 • 12. ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3
Submit
Scroll to Top