อนุกรมกพ61

อนุกรม ตอนที่ 8 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด 4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 […]

อนุกรม ตอนที่ 4 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด 4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 […]

อนุกรม ตอนที่ 3 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด 4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 […]

อนุกรม ตอนที่ 2 : ติวสอบ ก.พ. 61

อนุกรม ตอนที่ 2 : ติวสอบ ก.พ. 61 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ […]

อนุกรม กพ วิชาที่ใช้สอบ 5 ข้อมีอะไรบ้าง

ตั้งแต่ปี 2557 ย้อนลงไปวิชาอนุกรมออกข้อสอบในบางปี 5 ข้อ และในบางปีจะออก 10 ข้อ แต่หลังจากปี 2557 เป็นต้นมาที่มีการสอบภาษาอังกฤษในปีแรก วิชาอนุกรมออกข้อสอบจำนวน 5 ข้อทุกปี และเนื่องจากจำนวนข้อของวิชาความสามารถทั่วไปถูกบีบให้เหลือ 40 ข้อ และวิชาภาษาไทย 20 ข้อ ส่วนภาษาอังกฤษออกข้อสอบจำนวน 25 ข้อ รวมจำนวนข้อที่ต้องสอบทั้งหมดในปัจจุบันคือ 85 ข้อ วิชาอนุกรม ในการสอบราชการจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อนุกรมแบบธรรมดา และอนุกรมสัมพันธ์แล้วถามว่าในการสอบ ก.พ. ออก อนุกรมแบบธรรมดา หรือ อนุกรมสัมพันธ์ ออกอนุกรมแบบธรรมดา!! เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องอ่านหรือทำความเข้าใจอนุกรมสัมพันธ์ เราจะมาโฟกัสอนุกรมแบบธรรมดากันอนุกรมแบบธรรมดา จะให้ตัวเลขมา 1 ชุด พร้อมด้วยคำตอบจำนวน 4 ตัวเลือก โดยให้เราหาความสัมพันธ์จากตัวเลขให้มาแล้วตอบคำถาม ถัดมาการที่เราจะหาคำตอบได้ เราต้องรู้ “วิธี” ในการหาก่อน วิธีที่ ว.วิชาการ ได้รวบรวมมาจากการส่งติวเตอร์ไปสอบ […]

อนุกรม ตอนที่ 1 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด 4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 […]

Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด