ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก

คณิตศาสตร์ ตอนที่ 8 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด 4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 […]

คณิตศาสตร์ ตอนที่ 7 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด 4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 […]

คณิตศาสตร์ กพ วิชาที่ใช้สอบ 4 ข้อมีอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ออกข้อสอบจำนวน 4 ข้อ ทุกปี (อีก 1 ข้อจะเป็นโอเปอร์เรต) ถ้ามีใครบอกว่าคณิตศาสตร์ออกข้อสอบ 5 ข้อ แสดงว่ายังไม่เข้าใจสัดส่วนการออกข้อสอบที่แท้จริง หมวดวิชาที่มักนำมาออกข้อสอบมี 6 หมวดวิชาดังนี้ 1. ร้อยละ จำนวนเงิน 2. ความเร็ว ระยะทาง เวลา 3. บัญญัติไตรยางศ์หรืออัตราส่วน 4. คณิตศาสตร์เหตุผลหรือการแทนค่าอย่างง่าย 5. หลักคณิตศาสตร์ 6. คณิตอย่างง่าย เช่น นับสัตว์,เลขจำนวนมาก-น้อย ฯลฯ เทคนิคพิเศษ ในการทำข้อสอบบางข้อเราจำสูตรไม่ได้หรือหาคำตอบแนวตรงตามหลักคณิตศาสตร์ไม่ได้ ตามหลักคณิตศาสตร์จะถามข้อที่ถูกอยู่แล้ว ซึ่งข้อที่ถูกจะอยู่ในคำตอบที่เป็นตัวเลือก ให้นำตัวเลือกมา “แทนค่า” เพื่อโยงกลับมาหาโจทย์จะทำให้การหาคำตอบง่ายขึ้น

Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด