สถานะการจัดส่ง

ตอนนี้หนังสือ ก.พ. 2561 อยู่ระหว่างการปรับปรุง
– ติวใหม่ แบบเจาะประเด็นบอกเลยว่าวิชานี้ออกกี่ข้อ
– ตัดหัวขัอที่ไม่ออกข้อสอบออก อ่านไปก็ไม่มีผล
– ปรับปรุงแทรกข้อสอบปีที่แล้วเข้าไปในเนื้อหา และการติว

จะเปิดจำหน่ายอีกครั้งใน วันที่ 1 พ.ย. 2560

Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด