fbpx

แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์

 • 1. ขาวมีอายุ 10 ปี อีก 5 ปีเขาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุปัจจุบันของดำ และอีก 5 ปีดำจะมีอายุเท่าใด
 • 2. ( A + 5 ) จะมีค่าเป็นลบในกรณีใด
 • 3. มีแมว นกและไก่จำนวนเท่าๆ กัน นับขารวมกันได้ 40 ขา อยากทราบว่ามีแมวกี่ตัว
 • 4. มีแมวและนกนับขารวมกันได้ 132 ขา และนับหัวรวมกันได้ 49 หัว อยากทราบว่ามีแมวกี่ตัว
 • 5. ผลบวกของเลข 2 จำนวนเท่ากับ 120 ผลต่างเท่ากับ 38 จงหาเลขจำนวนมาก
 • 6. ผลบวกของเลข 2 จำนวนเท่ากับ 120 ผลต่างเท่ากับ 38 จงหาเลขจำนวนน้อย
 • 7. การกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการปักเสาไฟฟ้ารอบสนามฟุตบอลระยะทาง 1,000 เมตร โดยปักเสาห่างกันต้นละ 100 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น
 • 8. การไฟฟ้าต้องการปักเสาไฟฟ้าระยะทาง 1,000 เมตร โดยปักเสาห่างกันต้นละ 100 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น
 • 9. นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กับจีน ฝ่ายละ 6 คนต่างสัมผัสมือกัน อยากทราบว่ามีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง
 • 10. 80 คน คณะกรรมการดำเนินการจัดงานให้ทุกคนสัมผัสมือซึ่งกันละกัน อยากทราบว่ามีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง
 • 11. ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ครูประจำชั้นให้นักเรียน 40 คน ห่อของขวัญมาให้ซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าต้องใช้ของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น
 • 12. นักเรียน 3 คน กินขนมปังได้ 6 ชิ้น ถ้านักเรียน 9 คนกินขนมปังในอัตราส่วนเท่ากันจะกินขนมปังได้กี่ชิ้น
 • 13. ทหาร 4 คนทำงานเสร็จใน 10 วัน ถ้ามีทหาร 2 คนจะทำงานเสร็จภายในกี่วัน
 • 14. ร้อยละ 4 ของ 50 เท่ากับเท่าใด
 • 15. 4 เป็นร้อยละเท่าใดของ 50
 • 16. ร้อยละ 4 ของจำนวนใดเท่ากับ 50
 • 17. ผลต่างของ 40% ของ 500 กับ 20% ของ 300 เท่ากับเท่าใด
 • 18. จำนวนประชากรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 200 คน เป็น 600 คน อยากทราบว่าประชากรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด
 • 19. แม่ค้าปิดราคาเสื้อไว้ 150 บาท ขายจริงในราคา 120 บาท อยากทราบว่าแม่ค้าลดราคาให้ร้อยละเท่าใด
 • 20. นักวิ่งคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยากทราบว่าในเวลา 3 ชั่วโมงเขาจะวิ่งได้ไกลเท่าไร
Submit
Scroll to Top