แนวข้อสอบ กพ 61 (บทเรียนออนไลน์)

อนุกรม ตอนที่ 1 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า THB 390.00 – สั่งซื้อ Checkout Added to cart ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 ประกอบด้วย 1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง) 2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า 3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด 4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 […]

โอเปอร์เรต กพ วิชาที่ใช้สอบ 1 ข้อมีอะไรบ้าง

ผู้แต่งได้บอกในชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. + หนังสือ ว่า… โอเปอร์เรต เป็นการหาเหตุผลจากตัวเลขที่ให้มาจำนวน 2 ชุด จากการบวก ลบ คูณ หาร หรือยกกำลัง แต่มีข้อแม้ว่าตัวเลขที่ให้มาชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ต้องมีวิธีการหาที่เหมือนกัน ถ้าเรานำข้อความที่ผู้แต่งเขียนไว้ มาขยายจะได้แบบนี้ 1. วิธีการหา หาจากการ บวก ลบ คูณ หาร หรือยกกำลัง เท่านั้น (ไม่มีวิธีอื่น) 2. การหาต้องเหมือนกัน ตัวเลขที่ให้มาชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2 ต้องมีวิธีการหาที่เหมือนกัน เพื่อนำไปหาในชุดที่ 3 ซึ่งเป็นคำตอบ คำตอบในข้อนี้หาแบบ (หน้า x หลัง) + หน้า 10 * 20 = […]

2. 85 ข้อ ออกอะไรบ้าง

จากเรื่องแรกเรารู้แล้วว่า ข้อสอบ ก.พ. ออกข้อสอบจำนวน 85 ข้อ ในส่วนนี้เราจะมาเจาะว่าใน 85 ข้อ ออกอะไรบ้าง โดยแบ่งตามโครงสร้างดังนี้ 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ ออกตามสัดส่วนดังนี้ 1. อนุกรม ออก 5 ข้อ 2. คณิตศาสตร์ทั่วไป ออก 4 ข้อ 3. โอเปอร์เรต (Operate) ออก 4 ข้อ 4. ตาราง ออก 5 ข้อ 5. อุปมาอุปไมย ออก 5 ข้อ 6. เงื่อนไขสัญลักษณ์ ออก 5 ข้อ 7. เงื่อนไขทางภาษา (บทความ) ออก 5 ข้อ 8. สดมภ์ […]

1. ข้อสอบ กพ ออก 85 ข้อ

จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ปี 2557 ก่อนปี 2557 ข้อสอบออกจำนวน 80 ข้อ ตั่งแต่ปี 2557 มีการนำภาษาอังกฤษเข้ามาทำสอบ ทำให้ข้อสอบ ก.พ. มีจำนวน 85 ข้อตั้งแต่นั้นมา โดยแบ่งเป็น ความรู้ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ ภาษาไทย 20 ข้อ ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ

1 6 7 8
Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด