1. ข้อสอบ กพ ออก 85 ข้อ

จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ปี 2557 ก่อนปี 2557 ข้อสอบออกจำนวน 80 ข้อ ตั่งแต่ปี 2557 มีการนำภาษาอังกฤษเข้ามาทำสอบ ทำให้ข้อสอบ ก.พ. มีจำนวน 85 ข้อตั้งแต่นั้นมา โดยแบ่งเป็น ความรู้ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ ภาษาไทย 20 ข้อ ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ