สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ป.โท 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.ค. – ก.ย. 61 จำนวน 2,300 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 จำนวน 20 รอบสอบ รอบละ 115 ที่นั่งสอบ รวม 2,300 ที่นั่งสอบ โดยสมัครสอบได้เพียงรอบเดียว และจะดำเนินการสอบ ณ ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

การสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 …ดาวน์โหลด… ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ . https://ocsc2.job.thai.com/index.php . คลิกเมนู “ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา . การดูคะแนนสอบ คลิกเมนู “ดูคะแนนสอบ” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน กรอกรหัสผ่านหรือวันเกิด และกรอกตัวอักษรที่เห็น กดค้นหา . ว.วิชาการ 20 ต.ค. 2560 /03.17 น.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2560

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2560 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บ https://ocsc2.job.thai.com/ โดยคลิกที่เมนู “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” ******************* ขั้นตอนการเข้าดู รายชื่อ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการ

ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการ (ไฟล์ PDF) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 2. กำหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2560

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2560 วันที่ 1-21 มีนาคม 2560

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2560 วันที่ 1-21 มีนาคม 2560 โดยจะรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท และรับผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท ด้วย . . ซึ่งจะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://job2.ocsc.go.th/ http://job.ocsc.go.th/ . . ************************ อยากสอบ ก.พ. 2560 ให้ผ่านในครั้งเดียว! แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี . ต้องการเรียนแบบเข้าใจง่าย ไม่มีเวลาไปติว เพราะชีวิตต้องทำอะไรอีกหลายอย่าง ถ้าต้องเดินทางไปติว ไหนจะค่าเดินทาง ค่าที่พัก แถมกลับมาก็คงเหนื่อย . อยากเข้าใจแบบง่ายๆ สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา เหมือนมีติวเตอร์มาสอนใกล้ๆ . คุณสามารถเป็นผู้สอบผ่าน เหมือนรุ่นพี่แบบนี้ได้ . “ผ่านคร้า […]

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษ คลิก http://job2.ocsc.go.th/

1 2