fbpx
แนวข้อสอบ กพ อุปมาอุปไมย ชุด 1

แนวข้อสอบ ก.พ. อุปมาอุปไมย ชุด 1

0%

สำนักงาน ก.พ. : สำนักนายกรัฐมนตรี ? : ?

Correct! Wrong!

สำนักงาน ก.พ. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี / กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย

บานชื่น : บานไม่รู้โรย ? : ?

Correct! Wrong!

พืชล้มลุก-ล้มลุก กับ ยืนต้น-ยืนต้น

ดอกไม้ : ผึ้ง หญ้า : ?

Correct! Wrong!

ความต้องการ ผึ้งต้องการดอกไม้ / วัวต้องการหญ้า

ดอกไม้ : เหี่ยว ข้าราชการ : ?

Correct! Wrong!

การเปรียบเทียบ ดอกไม้ที่เหี่ยว เหมือนกับข้าราชการที่เกษียณ

ตระหนี่ : ฟุ่มเฟือย ? : ?

Correct! Wrong!

สิ่งที่ตรงข้ามกัน

พัดลม : พัด ? : ?

Correct! Wrong!

ของสมัยใหม่ กับ ของโบราณ รถยนต์กับพัดลมเป็นของสมัยใหม่ ส่วน พัดกับม้า เป็นของโบราณ

นาก : ปลา ? : ?

Correct! Wrong!

ผู้ล่า กับ เหยื่อ

แพทย์ : โรงพยาบาล ? : ?

Correct! Wrong!

สถานที่ทำงาน แพทย์ที่งานที่โรงพยาบาล / ครูที่งานที่โรงเรียน

บุหรี่ : มะเร็ง ความรัก : ?

Correct! Wrong!

โทษ หรือ สิ่งที่ตรงกันข้าม

ดนตรี : เสียง น้ำหอม : ?

Correct! Wrong!

ทำให้เกิด (น้ำหอมทำให้เกิดกลิ่น)

ต้นไม้ : ราก ? : ?

Correct! Wrong!

เป็นลักษณะของสิ่งที่สัมผัสหรือยึดติดกับพื้นดินในลักษณะถาวร

เมตร : เซนติเมตร ? : ?

Correct! Wrong!

เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะอัตราส่วนคือ 100 เซนติเมตรเป็น 1 เมตร และ 100 ถัง เป็น 1 เกวียน

ไทย : ช้าง ? : ?

Correct! Wrong!

เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ (อังกฤษ - สิงโต) (ฝรั่งเศส - ไก่รอสเตอร์) ( ญี่ปุ่น – นกกระเรียน)

เกวียน : ร่ม ? : ?

Correct! Wrong!

เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของ ลักษณะนาม คือ เกวียนกับหนังสือลักษณะนามเรียกเป็น เล่ม ส่วนร่มกับจักรยาน ลักษณะนามเรียกเป็น คัน

อำนาจ : สอง ? : ?

Correct! Wrong!

เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการนับพยางค์

ภาพยนตร์ : ผู้กำกับการแสดง ? : ?

Correct! Wrong!

ผู้กำกับการแสดงควบคุมภาพยนตร์ทั้งเรื่อง บรรณาธิการควบคุมหนังสือทั้งเล่ม

นิโรธ : สมุทัย ? : ?

Correct! Wrong!

นิโรธและสมุทัย อยู่ในอริยสัจ 4 ส่วนฆ่าสัตว์กับผิดลูกผิดเมียอยู่ในศีล 5

หลอดภาพ : เสาอากาศ ? : ?

Correct! Wrong!

หลอดภาพกับเสาอากาศเป็นส่วนประกอบของโทรทัศน์ เหงือกปลากับครีบปลาเป็นส่วนประกอบของตัวปลา

หน้าต่าง : เพดาน ? : ?

Correct! Wrong!

หน้าต่างกับประตูฟุตบอลมีลักษณะเป็นแนวตั้ง เพดานกับสนามมีลักษณะเป็นแนวราบ

บะหมี่ : ข้าวผัด ? : ?

Correct! Wrong!

บะหมี่เป็นอาหารชาวจีน ส่วนข้าวผัดเป็นอาหารชาวตะวันตก

แนวข้อสอบ ก.พ. อุปมาอุปไมย ชุด 1
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้มากกว่า ร้อยละ 60

 • 1. สำนักงาน ก.พ. : สำนักนายกรัฐมนตรี ? : ?
 • 2. บานชื่น : บานไม่รู้โรย ? : ?
 • 3. ดอกไม้ : ผึ้ง หญ้า : ?
 • 4. ดอกไม้ : เหี่ยว ข้าราชการ : ?
 • 5. ตระหนี่ : ฟุ่มเฟือย ? : ?
 • 6. พัดลม : พัด ? : ?
 • 7. นาก : ปลา ? : ?
 • 8. แพทย์ : โรงพยาบาล ? : ?
 • 9. บุหรี่ : มะเร็ง ความรัก : ?
 • 10. ดนตรี : เสียง น้ำหอม : ?
 • 11. ต้นไม้ : ราก ? : ?
 • 12. เมตร : เซนติเมตร ? : ?
 • 13. ไทย : ช้าง ? : ?
 • 14. เกวียน : ร่ม ? : ?
 • 15. อำนาจ : สอง ? : ?
 • 16. ภาพยนตร์ : ผู้กำกับการแสดง ? : ?
 • 17. นิโรธ : สมุทัย ? : ?
 • 18. หลอดภาพ : เสาอากาศ ? : ?
 • 19. หน้าต่าง : เพดาน ? : ?
 • 20. บะหมี่ : ข้าวผัด ? : ?
Submit
Scroll to Top