Flash Drive ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562

Flash Drive ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 ราคา ฿1,750

ชุดติว Flash Drive เหมาะกับใคร และประกอบด้วยอะไรบ้าง?

เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ภายในประกอบไปด้วย 1. หนังสือ “แนวคิดพิชิตข้อสอบ กพ 2562″ (มีภาษาอังกฤษ) 2. DVD บรรยายสดแสดงวิธีทำ จำนวน 2 แผ่น 19 ชั่วโมงเต็ม 3. แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) พร้อมลงข้อมูลวิดีโอติว เห็นภาพแบบตรงไปตรงมา ติวแบบไม่กั๊กให้นำไปปรับใช้กับข้อสอบจริง แนวคิดที่จะทำให้สอบผ่าน ฟังครั้งเดียวเข้าใจและทำได้

ข้อมูลที่น่าสนใจ
- เนื้อหาตรงตามหลักสูตร
– เห็นภาพ ฟัง และคิดตามได้ ฟังจากปากเหมือนไปนั่งเรียนเอง
– สรุปสั้นตรงประเด็นที่ออกสอบ
– บรรยายด้วย VDO เข้าใจง่าย ดูสดเหมือนเข้าเรียนในห้อง
– เรียนง่าย ทันสมัย ได้ผลดี เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว
– สามารถเลือกบทเรียนได้
– แนะนำการตอบคำถาม
– เฉลยข้อสอบแบบเจาะประเด็น

ลงข้อมูลวิดีโอติวในแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive)

สำหรับท่านที่ต้องการให้ลงข้อมูลวิดีโอติวในแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) เพื่อความสะดวก ทาง ว.วิชาการ คิดค่าบริการเพิ่ม 550.- ซึ่งจากเดิม ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 ราคา 1,200.- รวมเป็น ฿1,750 แฟลชไดร์ฟดังกล่าวก็จะเป็นของท่านทันที ที่สำคัญแฟลชไดร์ฟทุกอันซื้อจากร้าน J.I.B. ของแท้มีประกัน

แฟลชไดร์ฟทุกชิ้นซื้อจากร้าน J.I.B.
แฟลชไดร์ฟทุกชิ้นซื้อจากร้าน J.I.B.
ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562
ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562

สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
หรือสือและ แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) เหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ในเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่าถ้าสอบระดับที่ต่างกัน แนวคำตามจุดไหนที่เหมือนกัน และจุดไหนที่ต่างกัน

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป
หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบ กพ ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ
หนังสือคู่มือเตรียมสอบ และ Flash Drive + หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ กพ มีเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดภายในเล่ม เป็นภาษาอังกฤษจากเว็บ กพ โดยตรง

ติวเฉพาะวิชาที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบเท่านั้นจากสถิติ 5 ปี ย้อนหลัง (2557-2561) ใน 13 รายวิชา ดังนี้

ขอบเขตการออกข้อสอบ ก.พ. 2562
1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. สดมภ์
5. อุปมา อุปไมย
6. ตาราง
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. ตรรกศาสตร์
10. การเรียงประโยค
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
12. บทความสั้น
13. ภาษาอังกฤษ

รีวิวผู้สอบผ่าน

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

ติวสอบ ก.พ. โดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ

ติวสอบ ก.พ. โดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ

รายละเอียดที่จะได้รับ

1.แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive)
แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) พร้อมลงข้อมูลวิดีโอติว เห็นภาพแบบตรงไปตรงมา ติวแบบไม่กั๊กให้นำไปปรับใช้กับข้อสอบจริง แนวคิดที่จะทำให้สอบผ่าน ฟังครั้งเดียวเข้าใจและทำได้
ข้อมูลที่น่าสนใจ

2.ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562
DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 ติว 19 ชั่วโมง จำนวน 2 แผ่น ประกอบหนังสือ 1 เล่ม จำนวน 105 หน้า (สารบัญ และตัวอย่างในเล่ม) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระกาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย)

3.ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ
ไม่อยากให้จิตนาการข้อสอบที่ออกในวันสอบจริงว่าจะเป็นอย่างไร เราเลยทำ ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด นอกจากจะได้เห็นข้อสอบคล้ายของจริงแล้ว ยังได้ทดสอบตัวเองก่อนดูชุดติว

1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 (19 ชั่วโมง) 2 แผ่น
2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 105 หน้า
3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ 1 ชุด
4. แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) พร้อมลงข้อมูลวิดีโอติว 1 อัน

ช่องทางการสั่งซื้อ 3 ช่องทาง ดังนี้