fbpx

แนวข้อสอบ กพ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563

พื้นฐานแนวข้อสอบ กพ 63 พร้อมเฉลย test & pdf ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ควรได้ดูก่อนไปสอบ

แนวข้อสอบ กพ ภาษาอังกฤษ เริ่มใช้ จุดเปลี่ยน ทางลัด พร้อมหัวข้อที่ออกข้อสอบ

1. ภาษาอังกฤษ เริ่มใช้ในการสอบ ก.พ. ปี 2557 ยุคแรก (ก่อ …

แนวข้อสอบ กพ ภาษาอังกฤษ เริ่มใช้ จุดเปลี่ยน ทางลัด พร้อมหัวข้อที่ออกข้อสอบ Read More »

แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2

แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ PD …

แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2 – test and .PDF Read More »

แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 1

แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 1 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ PD …

แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 1 – test and .PDF Read More »

แนวข้อสอบ กพ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ชุด 2

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ PD …

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2 – test and .PDF Read More »

แนวข้อสอบ กพ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ชุด 1

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 1 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ PD …

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 1 – test and .PDF Read More »