เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ


หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติว และตรวจสอบสิ่งที่ท่านจะได้รับในเวป www.thaisc.com ก่อนทำการสั่งซื้อ

หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม

โอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรายการและคืนสินค้าทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ดีวีดีเปิดด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น ลูกค้าที่เคยซื้อชุดติวในปีก่อนๆสามารถใช้ได้ตลอด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่คะ)


การตรวจรับสินค้า


กรุณาตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน หากเกิน 3 วัน ถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว (นับจากวันเซ็นต์รับ)