fbpx

checkout-12

  • สามารถอ่านได้ไม่จำกัด
  • ท่านจะได้รับ User name และ Password จำนวน 1 ชุด หลังจากตรวจสอบยอดโอนถูกต้องแล้วทันที โอนหลัง 18.00 ตรวจสอบยอดโอน 9.00 ของวันถัดไป
  • รหัสผ่านสามารถ log in ผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และสมาร์ทโฟนได้ โดยก่อนจะย้ายเครื่องต้อง log out ก่อนทุกครั้ง
  • ห้ามให้รหัสผ่านกับบุคคลอื่น หากล็อคอินพร้อมกัน หรือหลายเครื่อง รหัสของท่านจะโดนล็อคทันที
  • User name และ Password หมดอายุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ไม่สามารถโหลด หรือเข้าอ่านย้อนหลังได้
  • ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม
  1. คลิกที่เมนู Log In หรือ https://thaisc.com/login
  2. กรอกรหัสที่ท่านได้รับ ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
  3. ระบบจะพาไปยังหน้า e-books

สรุปข้อมูลคำสั่งซื้อ – e-book คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. 2563

ยอดรวมทั้งสิ้น 390.-