คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562 ราคา ฿390

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 390.- บาท เหมาะกับใคร และประกอบด้วยอะไรบ้าง?

แนวคิดที่ท่านจะได้จากผู้เขียนที่หาในหนังสือเล่มไหนไม่มีอีกแล้ว ภายในเล่มจะมีเนื้อหาและแนวข้อสอบประกอบไปด้วย 1.วิชาความสามารถทั่วไป 2.วิชาภาษาไทย 3.วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
- เนื้อหาตรงตามหลักสูตร
- สรุปหลักการออกมาเป็นตัวหนังสือผ่านประสบการณ์จริง
- หนังลือเล่มเหมาะมือขนาด B5 สามารถพกติดตัวนำไปอ่านได้ง่าย
- สำหรับท่านที่รักการอ่าน
- สรุปสั้นตรงประเด็นที่ออกสอบ
- เฉลยข้อสอบแบบเจาะประเด็น
- สามารถเลือกอ่านเฉพาะเนื้อหาที่สนใจได้

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
หรือสือเหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ในเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่าถ้าสอบระดับที่ต่างกัน แนวคำตามจุดไหนที่เหมือนกัน และจุดไหนที่ต่างกัน

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป
หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบ กพ ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ
หนังสือคู่มือเตรียมสอบ กพ มีเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดภายในเล่ม เป็นภาษาอังกฤษจากเว็บ กพ โดยตรง

ท่านผู้ที่เตรียมสอบ ก.พ. จะได้เรียนเฉพาะสิ่งที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบเท่านั้นจากสถิติ 5 ปี (2557-2561) ใน 13 รายวิชา ดังนี้

(สารบัญ และตัวอย่างในเล่ม)
1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. สดมภ์
5. อุปมา อุปไมย
6. ตาราง
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. ตรรกศาสตร์
10. การเรียงประโยค
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
12. บทความสั้น
13. ภาษาอังกฤษ
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

รีวิวผู้สอบผ่าน

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

ติวสอบ ก.พ. โดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ

ติวสอบ ก.พ. โดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ

รายละเอียดที่จะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562 (สารบัญ และตัวอย่างในเล่ม) ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 241 หน้า เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

ช่องทางการสั่งซื้อ 3 ช่องทาง ดังนี้