fbpx

คู่มือเตรียมสอบ กพ 450.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 450.- จัดส่งฟรี เหมาะกับใคร และประกอบด้วยอะไรบ้าง?

แนวคิดที่ท่านจะได้จากผู้เขียนที่หาในหนังสือเล่มไหนไม่มีอีกแล้ว ภายในเล่มจะมีเนื้อหาและแนวข้อสอบประกอบไปด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ


(ลูกค้าเก่าใช้เล่มเดิมได้ ไม่ต้องซื้อใหม่นะค่ะ)

ข้อมูลที่น่าสนใจ
– เนื้อหาตรงตามหลักสูตร
– สรุปหลักการออกมาเป็นตัวหนังสือผ่านประสบการณ์จริง
– หนังลือเล่มเหมาะมือขนาด B5 สามารถพกติดตัวนำไปอ่านได้ง่าย
– สำหรับท่านที่รักการอ่าน
– สรุปสั้นตรงประเด็นที่ออกสอบ
– เฉลยข้อสอบแบบเจาะประเด็น
– สามารถเลือกอ่านเฉพาะเนื้อหาที่สนใจได้


สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
หรือสือเหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ในเนื้อหาจะบอกชัดเจนว่าถ้าสอบระดับที่ต่างกัน แนวคำตามจุดไหนที่เหมือนกัน และจุดไหนที่ต่างกันไม่มีจำหน่ายทั่วไป
หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบ กพ ทั่วไป


ภาษาอังกฤษ
หนังสือคู่มือเตรียมสอบ กพ มีเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดภายในเล่ม เป็นภาษาอังกฤษจากเว็บ กพ โดยตรง


ตัวอย่างเนื้อหา และสารบัญ


 1. อนุกรม
 2. คณิตศาสตร์ทั่วไป
 3. โอเปอร์เรต (Operate)
 4. ตาราง
 5. อุปมาอุปไมย
 6. เงื่อนไขสัญลักษณ์
 7. เงื่อนไขทางภาษา
 8. สดมภ์
 9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
 10. ข้อมูลเพียงพอ
 11. การเรียงประโยค
 12. การใช้คำ
 13. บทความสั้น
 14. ภาษาอังกฤษ


รีวิวผู้สอบผ่าน

รีวิวผู้สอบผ่านภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดที่จะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2563 ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 248 หน้า เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ