ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561

สิ่งที่จะได้รับ

1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 (19 ชั่วโมง) 2 แผ่น
2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 105 หน้า
3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ 1 ชุด
4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 241 หน้า

**แผ่นดีวีดีเล่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ตัวอย่าง : เนื้อหาในเล่ม
ตัวอย่าง : ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ
ตัวอย่าง video การติวในแผ่น

ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561
หนังสือดูประกอบกับแผ่นติว DVD ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 105 หน้าเนื้อในใช้กระกาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ
ไม่อยากให้จิตนาการข้อสอบที่ออกในวันสอบจริงว่าจะเป็นอย่างไร เราเลยทำ ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด นอกจากจะได้เห็นข้อสอบคล้ายของจริงแล้ว ยังได้ทดสอบตัวเองก่อนดูชุดติว

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561
หนังสือมี ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 241 หน้า เนื้อในใช้กระกาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

รายวิชาที่ติว

1. ขอบเขตการออกข้อสอบ ก.พ.
2. อนุกรม
3. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
4. โอเปอร์เรต (Operate)
5. สดมภ์
6. อุปมา อุปไมย
7. ตาราง
8. เงื่อนไขสัญลักษณ์
9. เงื่อนไขทางภาษา
10. ตรรกศาสตร์
11. การเรียงประโยค
12. การแต่งประโยคในภาษาไทย
13. บทความสั้น
14. ภาษาอังกฤษ
Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด