สารบัญ และตัวอย่าง แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ.

รูปเล่ม

ดูประกอบกับแผ่นติว DVD ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
หนังสือมี ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย)
จำนวน 105 หน้า
เนื้อในใช้กระกาษ 70 แกรม
ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ
ราคา 1,200 บาท (รวมค่าจัดส่งแบบ EMS)

สารบัญ และตัวอย่าง

book1200

สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบ 85 ข้อ
เนื้อหาของเราครบตามหลักสูตร
1. อนุกรม
0 ข้อ
2. คณิตศาสตร์
0 ข้อ
3. โอเปอร์เรต
0 ข้อ
4. สดมภ์
0 ข้อ
5. อุปมา อุปไมย
0 ข้อ
6. ตาราง
0 ข้อ
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
0 ข้อ
8. เงื่อนไขทางภาษา
0 ข้อ
9. ตรรกศาสตร์
0 ข้อ
10. การเรียงประโยค
0 ข้อ
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
0 ข้อ
12. บทความสั้น
0 ข้อ
13. ภาษาอังกฤษ
0 ข้อ
Slider

ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ

ไม่อยากให้จิตนาการข้อสอบที่ออกในวันสอบจริงว่าจะเป็นอย่างไร
เราเลยทำ ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด ทดสอบตัวเองก่อนดูชุดติว
*เฉพาะผู้ซื้อ แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. เท่านั้น!!!

sheet