ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

1.ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562

"เราส่งติวเตอร์ไปดูข้อสอบจริงทุกปี" เป็นการการันตีชุดติวนี้ได้ดีที่สุด!!
ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 เนื้อหาทั้งหมดเขียนจากความคิดแรก ที่ทุกคนเชื่อกันว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุด เป็นความคิดได้จากการเดินออกจากห้องสอบแล้วจดไว้เลย ไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้น จด รวมๆ กันไว้เป็นเวลาหลายปี ที่ผู้เขียนได้เข้าไปสอบ ไปเห็นข้อสอบจริงๆ ทุกปี จึงกล้าการันตีได้ว่า ว.วิชาการ เป็นที่เดียวที่เข้าไปสอบจริง และเขียนหนังสือบอกเล่าถึงความเป็นจริงของข้อสอบ ตรง กระชับ ครบถ้วนทุกประเด็น จึงเกิดเป็นหนังสือและ DVD นี้ขึ้นมา เป็น “แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562”

ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562
ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562

ชุด DVD ติวเพื่อเปลี่ยนแนวคิด สอนหลักการให้ท่านเพื่อไปพิชิตข้อสอบ ก.พ. เปิดเผยทุกอย่าง ไขความลับที่ซ่อนอยู่ว่าทำไมคนที่สอบผ่านถึงผ่านตลอดแม้จะสอบไปกี่ครั้ง ติวเฉพาะวิชาที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบเท่านั้นจากสถิติ 5 ปี ย้อนหลัง (2557-2561) ใน 13 รายวิชา ดังนี้

ขอบเขตการออกข้อสอบ ก.พ.
1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. สดมภ์
5. อุปมา อุปไมย
6. ตาราง
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. ตรรกศาสตร์
10. การเรียงประโยค
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
12. บทความสั้น
13. ภาษาอังกฤษ

คัดลอกไฟล์วิดีโอติวลง คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้

DVD เป็นเพียงพาหนะนำพาการติวไปถึงตัวท่าน ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เปิดเครื่องเล่น ขอแค่มีคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค พร้อมหัวอ่าน ท่านก็สามารถคัดลอกไฟล์วิดีโอติวลงใน คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, หรือจะส่งต่อไปยัง แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ส่วนตัวของท่านได้ เพื่อความสะดวกในการรับฟังการติว

คัดลอกไฟล์วิดีโอติวลง คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้
คัดลอกไฟล์วิดีโอติวลง คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้

2. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

หนังสือคู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเล่มนี้ แต่งจากผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ที่สอบผ่านทั้ง 3 ระดับ คือระดับ 1 (ปวช.) ระดับ 2 (ปวส.) และระดับ 3 (ปริญญาตรี) คงเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวก็ได้ที่เขียนจากประสบการณ์จริงของผู้เคยผ่านสนามสอบ เพราะหนังสือภาคความรู้ความสามารถโดยทั่วไปมักจะเขียนจากนักวิชาการ ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการเข้าสอบโดยตรง

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

ท่านผู้ที่เตรียมสอบ ก.พ. จะได้เรียนเฉพาะสิ่งที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบเท่านั้นจากสถิติ 5 ปี (2557-2561) ใน 13 รายวิชา ดังนี้

1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. สดมภ์
5. อุปมา อุปไมย
6. ตาราง
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. ตรรกศาสตร์
10. การเรียงประโยค
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
12. บทความสั้น
13. ภาษาอังกฤษ

3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ

หยุดจิตนาการเสียทีว่าข้อสอบจะออกอย่างไร ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด ทดสอบตัวเองก่อนดูชุดติว

ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ

รีวิวผู้สอบผ่าน

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

รายละเอียดที่จะได้รับ

ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562
หนังสือดูประกอบกับแผ่นติว DVD ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 105 หน้าเนื้อในใช้กระกาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ
ไม่อยากให้จิตนาการข้อสอบที่ออกในวันสอบจริงว่าจะเป็นอย่างไร เราเลยทำ ชีทตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด นอกจากจะได้เห็นข้อสอบคล้ายของจริงแล้ว ยังได้ทดสอบตัวเองก่อนดูชุดติว

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562
หนังสือมี ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 241 หน้า เนื้อในใช้กระกาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 (19 ชั่วโมง) 2 แผ่น
2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2562 105 หน้า
3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ 1 ชุด
4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562 241 หน้า
Copyright © 2017. All rights reserved.
WordPress Image Lightbox