ชุด G2 พิชิกฎหมายและข้อสอบ ก.พ.

วิดีโอติวรวม 28 ชั่วโมง พร้อมหนังสือประกอบการติว วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ชุด DVD ราคา 2,490.-
ชุด Flash Drive ราคา 2,680.-

1 2 3 4 5
หนังสือหมด เริ่มจำหน่ายอีกครั้งภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. 2564