สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อ, สถานที่สอบ ภาค ก. 2561 พร้อมขั้นตอนการดูสถานที่สอบ

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่องเปลี่ยนแปลงวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561
อ่านประกาศระเบียบการสอบ

ขั้นตอนการดูสถานที่สอบ
1. ไปที่เว็บ https://ocsc2.job.thai.com/2018/index.php
2. คลิกเมนูด้านขวา "ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ"
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมกรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ
4. คลิก "ค้นหา"

2. คลิกเมนูด้านขวา “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
2. คลิกเมนูด้านขวา “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมกรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ
4. คลิก “ค้นหา”
Copyright © 2017. All rights reserved.
WordPress Image Lightbox