ระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ตัวตนเอง

สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวตนเองได้ที่

http://122.155.165.15/cert2/Login.aspx

สรุปพิพม์ได้เฉพาะคนที่สอบปีที่แล้ว 2560 และน่าจะรวมทั้งปีนี้้ด้วยหลังสอบเสร็จ และปีต่อๆ ไป
ส่วนคนที่สอบปี 2559, 2558 .. ลงไป พิมพ์ไม่ได้นะ

Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด