เงื่อนไขทางภาษา ตอนที่ 3 : ติวสอบ ก.พ. 61

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561
ประกอบด้วย
1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า

ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 + คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561
ประกอบด้วย
1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง)
2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า
3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด
4. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 241 หน้า

ชุดติว DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561
ประกอบด้วย
1. DVD แนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 2 แผ่น (19 ชั่วโมง)
2. หนังสือแนวคิดพิชิตข้อสอบ ก.พ. 2561 จำนวน 105 หน้า
3. ชีทข้อสอบเสมือนจริง 85 ข้อ จำนวน 1 ชุด

Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด