กำหนดการอัพโหลดรูปถ่าย สำหรับผู้สมัครสอบ ก.พ. 2561 (ทั้ง 13 ศูนย์สอบ) ถ้าไม่อัพโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถปริ้นใบสมัครได้ และไม่สามารถเข้าสอบได้

กำหนดการอัพโหลดรูปถ่าย สำหรับผู้สมัครสอบ ก.พ. 2561 (ทั้ง 13 ศูนย์สอบ)

ถ้าไม่อัพโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถปริ้นใบสมัครได้ และไม่สามารถเข้าสอบได้

Copyright © 2017. All rights reserved.
WordPress Image Lightbox